Serc

Walkartpark

Walkartpark

Het aan het begin van de Slotlaan te Zeist gelegen openbaar wandelpark is naar ontwerp van tuinarchitect H. Copijn uit 1904 in landschappelijke stijl aangelegd.

Het besloten aangelegde en van waardevolle beplanting voorziene Walkartpark bestaat uit een langgerekt terrein van 6300 m2 groot en wordt aan de lange zijden begrensd door de Slotlaan en de Kerkweg en aan de korte zijden door de achterbebouwing van de 1ste Dorpsstraat en de 1ste Hogeweg.

Eind jaren dertig en begin jaren vijftig hebben zich enige wijzigingen in het padenpatroon voorgedaan zonder de aanleg noemenswaardig aan te tasten.

De fundering van de muziektent uit het een eind van de jaren dertig aan de Slotlaan-zijde, alsmede het oorlogsmonument aan de 1ste Hogeweg-zijde uit 1951, zijn niet beschermenswaardig gezien de waarde respectievelijk de datering.

Walkartpark

Monumenten in het Walkartpark

Beeld herdachte groepen

Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Koopvaardijpersoneel, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgerslachtoffers, Vervolgden Nederland, Verzet Nederland

Ontwerper: Dirk Johannes Wolbers (1890-1957)

Onthulling: 4 juli 1951

Vorm en materiaal Het 'Monument voor de 'Gevallenen' in Zeist is een Frans kalkstenen beeld van een naakte mannenfiguur met de samengevouwen Nederlandse vlag onder zijn rechterarm.

Het beeld is geplaatst op een voetstuk met aan weerszijden een muurtje. Het beeld is 2 meter 65 hoog, 1 meter 15 breed en 1 meter 20 diep.

Het voetstuk is 1 meter 35 hoog, 1 meter breed en 1 meter diep. De muurtjes aan weerzijden van het voetstuk zijn 65 centimeter hoog en 3 meter breed.

Op het voetstuk zijn de jaartallen 1940-1945 aangebracht.

Teksten

De tekst op het linker muurtje luidt: 'ZIJ GAVEN HUN LEVEN VOOR DE VRIJHEID.'

De tekst op het rechter muurtje luidt: 'EN VOOR DE TOEKOMST ONZER KINDEREN.'

Beeld

Poort in het Walkartpark

Het monument 'Niet Weer | Nooit Meer' in Zeist is een granieten gedenksteen in de vorm van een poort.

Door deze deurpost kan men het verzetsmonument aan de andere kant van het Walkartpark zien.

De steen is 2 meter 45 hoog, 1 meter 45 breed en 30 centimeter diep.

De tekst op de gedenksteen luidt: 'NIET WEER | NOOIT MEER WEGGEHAALD EN VERMOORD. ZEIST 1940 -1945'.

Op de twee posten zijn de namen van 102 joodse oorlogsslachtoffers aangebracht.

De deurpost zonder deur staat symbool voor voor de weggevoerde bewoners die niet meer thuisgekomen zijn.

Poort

Monument in 2013