Serc

Instellingen en Onderwijs

Amerpoort

Locatie Camphill Gemeenschap

Gemeenschap Christophorus Antroposofische Diensverlening aan

mensen met een verstandelijke beperking

Duinweg 35

3735 LC Bosch en Duin

t. 035-6475252

De Terp

Biltseweg 6

3735 MD Bosch en Duin 

t. 030-2293315

ECR Sparrenheuvel Woonzorgvoorziening

Baarnseweg 18

3735 MG Bosch en Duin

t. 088-3280060

Eleos GGZ Psychiatrie kliniek De Fontein

Amersfoortseweg 17

3735 LJ Bosch en Duin

t. 030-6933200

Kinderhuis De Schakel

Duinweg 76

3735 LD Bosch en Duin

t. 030-6931361

Rehoboth Zendingshuis

Duinweg 2

3735 LD Bosch en Duin

t. 030-6939732

t. 030-2205240

W. A. van Lieflandschool

Vrije school ZMLK Onderbouw

Duinweg 35

3735 LC Bosch en Duin

t. 030-6935230

De Wijngaard

Dennenweg 2

3735 MR Bosch en Duin

t. 030-6973400

f. 030-6973401