Serc

Blookerpark

Omschrijving

Het landschappelijk aangelegde park met Zichtlaan is gelegen aan de noordzijde van de Amersfoortseweg en wordt in het wetsen begrend door de Ruysdaellaan, de Potterlaan in het noorden en de Rembrandtlaan in het oosten.

Het perceel heeft een asymmetrische U-vorm en vertoont alle eigenschappen van een landschappelijke aanleg: een licht glooiend terrein, een onregelmatig gevormde vijver met eilandje, slingerpaden en diverse soorten begroeiing bestaande uit ondermeer kastanjebomen, beuken, lindebomen, coniferen en rododendronstruiken, zowel solitair als in groepen geplaatst.

Blookerpark

Theehuisje in Blookerpark

Zinken tuinbeeld in het Blookerpark

Het Keienhuisje, theekoepel/folly

De in het Blookerpark gelegen theekoepel heeft één bouwlaag op een hoefijzervormige plattegrond, waarvan de rechte zijde of voorgevel zich aan de oostkant (straatzijde) bevindt. Deze gevel is opgebouwd uit gemetselde keien. De voorgevel wordt door middel van rondhout verdeeld in een onderstuk, een fries en een fronton, hiermee verwijzend naar een Griekse tempel. De gevelhoeken zijn omlijst door houten afgeronde staanders. In het midden is een spitsboogvormige houten deur geplaatst. Deze is bewerkt met platte nagels die in diagonale rijenpatroon zijn aangebracht. De deur wordt aan beide zijden geflankeerd door een spitsboogvenster.

Boven de deur is een plaquette aangebracht met daarin het jaar 1700 in Romeinse cijfers (MDCC) als romantische verwijzing naar een gefingeerd bouwjaar. Boven de plaquette bevinden zich twee horizontale balken die aansluiten op de eerder genoemde staanders op de gevelhoeken. De top van de gevel heeft een timpaan-achtige omlijsting, waarin een wijzerplaat met Romeinse cijfers is aangebracht. De wijzers van de klok staan onveranderlijk op 9.29 uur.

De ronde westgevel is opgebouwd uit verticaal geplaatste halfronde stammen. Het met bitumen gedekte dakschild volgt hier de ronde vorm. In het midden bevindt zich een spitsboogvormige, dubbele houten deur met aan weerszijden een rondboogvormig venster, dat met luiken is dichtgezet. De vensters bieden uitzicht op het Blookerpark.

De theekoepel is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een romantisch natuurgevoel, zoals dat bij landschapsparken gebruikelijk was alsmede van architectuurhistorische waarde vanwege de betrekkelijke zeldzaamheid van het bouwtype. Tevens bezit deze follie een grote ensemble waarde als onderdeel van het Blookerpark.

Zinken tuinbeeld van Ceres of Demeter

Een beeld, geplaatst aan de westelijk oever van de vijver, voorstellende de godin van de landbouw Ceres of Demeter. Mogelijk is het uit de tweede helft van de negentiende eeuw stammende beeld afkomstig van de buitenplaats Zandbergen.

Het beeld heeft een gedeeltelijk zinken bekleding om een betonnen kern (Monnierwerk) en is mogelijk vervaardigd door de Zeister zinkfabriek van L. Schuetz. De godin is gekleed in een chiton (Grieks gewaad). Zij staat op een gecementeerd rustica basement, waarin imitatievoegen zijn getrokken. Ceres staat op haar rechterbeen, waarvoor haar linkerbeen kruislings is gezet, terwijl haar linkerhand op een gecanneleerde pijler rust. Haar blik is op de vijver gericht.

Aan de voet van de pijler bevindt zich een cornu copia (hoorn des overvloeds), het attribuut van de godin. Het tuinbeeld verkeert in tamelijk een slechte staat. Van de rechterarm ontbreekt de zinken bekleding, terwijl de hand geheel ontbreekt. Het linkerbeen is vanaf de knie aangetast en heeft geen voet. Het gezicht is sterk beschadigd: neus, mond en kin ontbreken.

Het tuinbeeld in het Blookerpark is van architectuurhistorische waarde vanwege van het materiaalgebruik alsmede van cultuurhistorische en ensemblewaarde als onderdeel van het Blookerpark.

Ceres of Demeter en Keienhuisje

Ceres of Demeter
Theekoepel voorkant

Blookerpark