Serc

Park Rodichem

Park Rodichem

Rodichem

Het oorspronkelijke gebied van de buitenplaats Rodichem werd door de heer J. Blooker verkocht aan J.C. Soeters ter grootte van 4 herctare en 48 are. Het terrein werd begrensd door de Verlengde Bergweg (thans Hobbemalaan), de Ruysdaellaan, de Rembrandtlaan en aan de noordzijde door een rechte grenslijn.

Het huis werd gebouwd op de as van de Gezichtslaan (22meter breed en 500 meter lang) terwijl het terrein als landschapspark door H. Copijn werd ingericht. In 1922 veranderde het complex van eigenaar, de heer W.P. Pelletier ui Huis ter Heide en en gaf het huis de naam `Rodichem'.

Straatnaam bordje

Park Rodichem

Rodichem 110

3712 CG Huis ter Heide 

Groeten